Ajaloo- ja udmurdi keele ning kultuuri ülikool УрО РАН korraldavad koostöös etnograafia muuseumiga «Лудорвай»  22.-23. Septembril 2016 II rahvusvahelise sümpoosiumi «МУДОР: Сакральное пространство в культуре народов Урало-Поволжья».
Üritusel arutatakse pühade kohtade säilitamise teemadel ja põhifookuses on erinevate välitööde tutvustus, interdistsiplinaarsed lähenemisviisid uurimuste läbiviimisel, ajaloo- ja kultuuripärandi muuseumite tegevuse edendamine.

Elena Kirt teeb ettekande võimalikust teadus- ja innovatsioonikoostööst Eesti ja Udmurtia vahel. 

Iti Pällin teeb ettekande oma valmivast magistritööst, kus võrreldakse eestlaste ja udmurtide religioosset maailmapilti. Magistritöö jaoks on salvestatud intervjuusid Eestis ning Udmurdi külades.